Galerie Wijdemeren

G.A.L.Morgenstjerne Munthe, Bomschuit voor anker in een woelige branding

Go to link