top of page

Privacyverklaring

De vereniging KunstRonde Vecht & Plassen (de KunstRonde) heeft als doel het vergroten van de bekendheid van beeldende kunstenaars en galeries met beeldende kunst in het gebied van Vecht en Plassen. Zij tracht dit doel onder meer te bereiken door het jaarlijks organiseren van een kunstronde en het ondernemen van andere initiatieven die hieraan kunnen bijdragen. Naast leden kent de KunstRonde sponsoren, donateurs, vrijwilligers en abonnées op de nieuwsbrief. Persoonsgegevens zijn nodig voor het lidmaatschap en om te kunnen deelnemen aan activiteiten, t.b.v. de website van de KunstRonde en voor toezending van de nieuwsbrief. U kunt erop vertrouwen dat de KunstRonde zorgvuldig omgaat met uw gegevens.

Persoonsgegevens zijn gegevens die herleidbaar zijn tot een persoon. De KunstRonde registreert van de leden en vrijwilligers :
- naam, adres, woonplaats, telefoonnummers, e-mailadres, website, bankrekeningnummer
van sponsoren en donateurs:
- naam, adres, woonplaats
van abonnées nieuwsbrief:
- naam en e-mailadres
De KunstRonde registreert geen bijzondere persoonsgegevens.
De KunstRonde gebruikt uw gegevens alleen
- om u te benaderen voor bijeenkomsten van de KunstRonde
- om u te voorzien van informatie die voor de leden van belang kan zijn
- als materiaal voor de website van de KunstRonde
- als materiaal voor de publiciteit rondom de jaarlijkse kunstronde
- om de betaling van contributie te regelen
- om de betaling van toegezegde sponsorbedragen te regelen
- om de betaling van toegezegde donaties te regelen
- voor verzending van de nieuwsbrief

De KunstRonde bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk. U heeft het recht uw gegevens in te zien en, in geval van onjuistheden, te laten corrigeren. Inzage kan alleen als de KunstRonde zekerheid heeft over uw identiteit.
De KunstRonde verstrekt geen gegevens aan derden, tenzij dit verplicht is; verstrekking geschiedt uitsluitend in overeen stemming met de AVG.
De KunstRonde maakt geen gebruik van cookies op de website.
Vragen en opmerkingen omtrent deze privacyverklaring kunt u richten aan info@kunstronde.nl

bottom of page